Polanie40_WHT_300x300

Métis Dance

Follow Us

Facebooktwittervimeoinstagram

Metysi to ludzie z Kanady będący mieszanką Native, irlandzkiego i francuskiego pochodzenia. Ich mieszane pochodzenie kulturowe przekłada się na niepowtarzalny styl muzyki i tańca, który stanowi odrębną choreografię. Wpływy z tych kultur  na zawsze pozostały w muzyce i tańcu Metysów.


Rep_metis dance

Polanie Polish Song & Dance Association, 3015 15 St NE Calgary, AB, Calgary, AB T2E 7L8, Calgary T2E 7L8, Kanada

Copyright 2017 Polanie Polish Song & Dance Association - All Rights Reserved

Designed and Powered by BoostMyBiz Inc