Polanie40_WHT_300x300

Goralski Dances - Highlander

Follow Us

Facebooktwittervimeoinstagram

Kultura Górali jest bardzo charakterystyczna i bogata. Góralska architektura, muzyka, obrazy i kolorowe kostiumy są oryginalne, odzwierciedlają unikalne środowisko, w którym zostały utworzone. Większość górali umie grać na skrzypcach, instrumencie, którego wysokie dźwięki, bardzo uwydatnione w góralskiej muzyce (Highlanders Suite), najlepiej oddają emocjonalną atmosferę tego południowego regionu Polski. Oprócz konkurencyjnego elementu tej choreografii, różne wzory fizycznej zręczności np. taniec z siekierami lub „przeskakiwanie” przez nie oznaczają również bliskie relacje między polskimi i innymi tradycjami górali słowiańskich.

Polanie Repertoire Goralski

Polanie Polish Song & Dance Association, 3015 15 St NE Calgary, AB, Calgary, AB T2E 7L8, Calgary T2E 7L8, Kanada

Copyright 2017 Polanie Polish Song & Dance Association - All Rights Reserved

Designed and Powered by BoostMyBiz Inc