Polanie40_WHT_300x300

Beskid Dances

Follow Us

Facebooktwittervimeoinstagram

Tańce te pochodzą z Beskidów w południowo-wschodniej Polsce. Układ taneczny rozpoczyna się tańcem pasterzy na górskiej łące, podczas którego tancerze pokazują swoja siłę i zwinność przed dziewczętami, które będą wykonywały swoje tańce - Kołomyjki- zaraz po mężczyznach. Beskid kończy się tańcem regionalnym w parach nazywanym Świniorz. Jego melodią jest jedna z najbardziej popularnych piosenek regionalnych. Oryginalne, proste stroje górali beskidzkich są stosowane do dziś przy wykonywaniu tego układu tanecznego.

Polanie Repertoire Beskid 01 Polanie Repertoire Beskid02

Polanie Polish Song & Dance Association, 3015 15 St NE Calgary, AB, Calgary, AB T2E 7L8, Calgary T2E 7L8, Kanada

Copyright 2017 Polanie Polish Song & Dance Association - All Rights Reserved

Designed and Powered by BoostMyBiz Inc