Polanie40_WHT_300x300

Polonaise

Follow Us

Facebooktwittervimeoinstagram

Rep_Polonez

Polonez był tańczony przez chłopów  przez wiele wieków i został formalnie nazwany tańcem chodzonym. Później zyskał popularność wśród szlachty polskiej, a nazwa została zmieniona na nazwę Polonez. Wówczas  taniec ten stał się tańcem narodowym , popularnym we wszystkich regionach Polski (stąd różnorodność kostiumów).

W XVII wieku, francuski kronikarz Jean Le Laboureur skomentował: "Je n'ai jamais vu rien de plus serieux,de  plus doux, ni de plus respectueux". (Nigdy nie widziałem nic bardziej poważnego, bardziej lekkiego, bardziej szacownego).

Polanie Polish Song & Dance Association, 3015 15 St NE Calgary, AB, Calgary, AB T2E 7L8, Calgary T2E 7L8, Kanada

Copyright 2017 Polanie Polish Song & Dance Association - All Rights Reserved

Designed and Powered by BoostMyBiz Inc