Polanie40_WHT_300x300

Town Polka

Follow Us

Facebooktwittervimeoinstagram

Pod koniec lat dziewiętnastych i na początku XX wieku, Lwów był ośrodkiem bogatych kultur; polskiej i ukraińskiej oraz miejscem barwnego folkloru miejskiego. Od obrzeży tego miasta, zamieszkanych głównie przez klasę robotniczą, pochodzi ten żywy i humorystyczny taniec. Miasto Polka odzwierciedla radosną atmosferę sobotnich imprez tanecznych z  młodymi mężczyznami walczącymi o względy pięknych dziewcząt.

Polanie Repertoire Town Polka

Polanie Polish Song & Dance Association, 3015 15 St NE Calgary, AB, Calgary, AB T2E 7L8, Calgary T2E 7L8, Kanada

Copyright 2017 Polanie Polish Song & Dance Association - All Rights Reserved

Designed and Powered by BoostMyBiz Inc