Polanie40_WHT_300x300

Sandro Barbosa

Follow Us

Facebooktwittervimeoinstagram

Sandro Barbosa urodził się w Santa Mariana, w Brazylii. Zaczął tańczyć w Kurytybie ,w Brazylii z grupa Polskiego Tańca Junak i profesjonalnego Studia D Szkoły Baletowej. W 1986 roku wystąpił z grupa Junak w Międzynarodowym Festiwalu Polskich Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie. Po występie na festiwalu Sandro otrzymał stypendium Ministra Kultury i Edukacji  na studia polskiej kultury i tańca ludowego w Polsce. Sandro ukończył cztery lata  wydziału SandroEtnografii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, i cztery lata programu stypendialnego na o kierunku: choreografia na  Uniwersytecie  im. Marii Curie w Lublinie. Studiował także balet Igora Moisseyeva i  na wydziale Nauczycielskim Zespołu Państwowego Berliozka w Koninie, w Polsce I w Moskwie.

Sandro zaczął tańczyć w Polsce z grupa: Stowarzyszenie Pieśni I Tańca Nowa Huta, pod kierunkiem profesora Anatola Kocylowskiego i rozpoczął profesjonalną karierę taneczną z Państwowym Ludowym Zespołem "Śląsk" pod kierunkiem profesora Stanisława Hadyny. Sandro tańczył w grupie  "Śląsk" przez siedem lat. W tym czasie był także dyrektorem artystycznym i choreografem Zespołu Pieśni i Tańca "Częstochowa”. Pod jego kierunkiem zespół wygrał Gold" Peacock Feather "w Tarnowie ,w 1993 roku, I uplasował się na pierwszym miejscu  na festiwalu w "Earthen fug" w Polsce w 1994 roku. Sandro otrzymał nagrodę za osiągnięcia dla miasta Częstochowa za badania i rekonstrukcje  "Częstochowa -Wesela”.

Sandro prowadził kursy tańca w Polsce, warsztaty i przygotował choreografie dla zespołów w całej Europie, Ameryce Południowej i Ameryce Północnej.

W Kanadzie tworzył choreografie dla Zespołu Pieśni I Tańca Sokół i Tańca oraz Szkoły Tańca  Sokół w Winnipeg. Dodatkowo, był dyrektorem artystycznym i choreografem Polskiego Zespołu Tańca Ludowego SPK Iskry od marca 1999 roku do 2007 roku.

W roku 2002, choreografia Mazura “Straszny Dwór” opracowana przez Sandro, zdobyła pierwsze miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Tańca w Rzeszowie, w Polsce.

W sierpniu 2010 roku, Sandro został dyrektorem artystycznym Polskiego Stowarzyszenia Pieśni i Tańca Polanie, w Calgary, w Albercie.

Polanie Polish Song & Dance Association, 3015 15 St NE Calgary, AB, Calgary, AB T2E 7L8, Calgary T2E 7L8, Kanada

Copyright 2017 Polanie Polish Song & Dance Association - All Rights Reserved

Designed and Powered by BoostMyBiz Inc