Polanie40_WHT_300x300

Zarząd Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca Polanie

Follow Us

Facebooktwittervimeoinstagram

Podczas gdy Zarząd Polan jest odpowiedzialny za całość funkcjonowania organizacji, Dyrektor Artystyczny posiada wymaganą swobodę działania w  zakresie programu artystycznego grupy przy zachowaniu kluczowych celów zespołu.

Celem Polan jest przedstawianie i promowanie bogatego dziedzictwa i tradycji polskiego folkloru oraz tańców narodowych, utrzymanie wysokiego poziomu technicznego i artystycznego, w celu wzbogacenia i wspierania rozwoju artystycznego młodzieży i bawienia publiczności dynamiczną interpretacją polskich tańcow ludowych i narodowych.

Jednym z głównych celów  Zarządu Polan jest zapewnienie grupie utalentowanych i wysoko wykwalifikowanych Dyrektorów Artystycznych. Zespół Polan moze się poszczycić dużym sukcesem. W swojej dlugoletniej historii, grupą kierowało wielu doskonałych Dyrektorów Artystycznych.

Czterdziestoletni ddorobek artystyczny Zespołu Polan jest rzeczywiście imponujący. Repertuar Polan składa się z siedemnastu tańców, do których choreografię stworzyli, na przestrzeni lat, znakomici Dyrektorzy Artystyczni. Przez lata, narodowe tańce Polskie miały największy wpływ na obecny kształt Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca Polanie.

Polanie Polish Song & Dance Association, 3015 15 St NE Calgary, AB, Calgary, AB T2E 7L8, Calgary T2E 7L8, Kanada

Copyright 2017 Polanie Polish Song & Dance Association - All Rights Reserved

Designed and Powered by BoostMyBiz Inc