Polanie40_WHT_300x300

Doskonałość w Tańcu Polskim

Follow Us

Facebooktwittervimeoinstagram

Siostra Alojza (Krystyna Cichowicz) , w Polonii Calgary, w Parafii Matki Bożej Królowej Pokoju, założyła Polskie Stowarzyszenie Pieśni i Tańca Polanie, czterdzieści lat temu. Stworzyła solidne podstawy sukcesu i kunsztu artystycznego polskiego tańca ludowego.  Jej wielkie zamiłowanie do polskiego tańca prowadziło Stowarzyszenie do przodu w ciągu pierwszych lat i było istotnym elementem w pielęgnowaniu i kultywowaniu miłości do tańca folklorystycznego u polskiej młodzieży urodzonej w Kanadzie.

Bezcenny wpływ Siostry Alojzy na grupę trwa przez dziesięciolecia. W rzeczywistości, wielu rodziców Polan, a nawet obecny dyrektor artystyczny, byli jej uczniami na przestrzeni lat. W Polskim Zespole Pieśni i Tańca Polanie zawsze będzie specjalne miejsce dla Siostry Alojzy, gdyż ona jest prawdziwym Sercem Polan.

Dekada pod kierownictwem artystycznym  dr Marka Skalińskiego to okres kontynuacji dążenia do perfekcji i najwyższej maestrii zespołu w tańcu polskim:

Dzięki jego unikalnemu stylowi choreograficznemu: delikatnej równowagi, autentyczności tradycji i wzmocnionej teatralnej żywiołowości grupa Polan weszła w szeregi najlepszych kulturowych zespołów tanecznych Ameryki Północnej. 

Dr Skaliński promował piękno tańców międzynarodowych i jako dyrektor artystyczny Polan wyreżyserował wiele występów grupy na koncertach i festiwalach wielokulturowych. Miał on znaczący udział w pracy nad kontynuacją dążenia do perfekcji w tańcu i pozostawił głęboki ślad w zakresie repertuaru Polan i kształtowaniu organizacji jako całości.  

Długi frak Skalińskiego podobnie jak jego pasja i zamiłowanie do sztuki miały szczególny wpływ na wizualną i artystyczną oprawę Polan przez kolejne dekady po jego rezygnacji. Zamiłowanie rodziny Skalińskich do tańca kontynuowała jego córka, Maya. Ona również skupiła się na doskonaleniu technicznym i utrzymaniu wysokiego poziomu zespołu Polanie. 

Patti Czerski zapoczątkowała nową erę w historii Polan. Patti była pierwszym dyrektorem artystycznym Polan wywodzącym się z zespołu. Przyniosła zmiany do grupy wprowadzając nowe koncepcje artystyczne i twórcze. Jednocześnie, jedna rzecz pozostała niezmienna; wysoki poziom dyscypliny i pracy nad doskonaleniem techniki polskiego tańca folklorystycznego. Czerski podniosła poprzeczkę obu standardów; techniki tańca i uczciwości artystycznej dzięki czemu w dużej mierze przyczyniła się do pracy nad doskonałością zespołu Polanie.

W wyżej wymienionym okresie Polanie występowali na scenach międzynarodowych dla szerokiego grona odbiorców. Zespół prezentował swoje tańce w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Europie, w tym brał udział w imprezach o wysokim profilu, takich jak Igrzyska Olimpijskie , polski prestiżowy Międzynarodowy Festiwal Polskiego Tańca Ludowego, gdzie został laureatem pierwszej nagrody za najlepszą choreografię i drugiej nagrody za najlepsze wykonanie. 

W 2008 dyrektorem artystycznym Polan został wyjątkowo utalentowany i wykształcony profesjonalista, Sandro Barbosa.   Urodził się w Santa Mariana, w Brazylii gdzie rozpoczął karierę polskiego tańca.  Jego pasja, zaangażowanie w polski taniec i zainteresowanie kulturą polską tak zaimponowało Brazylijskiemu Ministrowi Kultury i Edukacji, że przyznano Sandro stypendium na studia polskiej kultury i tańca ludowego w Polsce. Barbosa przekroczył wszelkie oczekiwania, kiedy pomyślnie ukończył dwa najtrudniejsze lata z czteroletnich studiów i rozpoczął  zdobywanie cennego doświadczenia w tej dziedzinie, w Polsce:  

Sandro ukończył czteroletni program na Etnografii, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i cztery lata programu stypendialnego w choreografii na Uniwersytecie Lubelskim Marie Curie Skłodowskiej. Studiował także balet Igora Moisseyev i w Państwowym Zespole Beriozka, Program dla Nauczycieli w Koninie, w Polsce, także w Moskwie, w Rosji.

Sandro to niezwykle utalentowany choreograf. Wniósł do grupy Polan wybitny poziom profesjonalizmu i stylu artystycznego. Nacisk Sandro Barbosa na dyscyplinę i realizację programów artystycznych podniosło Polski Zespół Pieśni i Tańca Polanie na wyższy poziom. Grupa ogromnie skorzystała z edukacji, szkoleń i doświadczenia Sandro nabytego podczas jego pobytu w Polsce.

Polanie, pod kierownictwem artystycznym Sandro zaprezentowali wiele znakomitych występów. Talent Sandro jako choreografa widać zdecydowanie na każdym z nich.  Jednakże, na Festiwalu Montecatini we Włoszech, w 2014 roku Sandro został wyróżniony i miał okazję pokazać swój świetny talent mówcy i dyrektora artystycznego. Zapraszamy do obejrzenia filmu poniżej, gdzie Sandro opowiada z pasją o zespole Polanie, z Calgary.  Rozmowę tę uzupełnia taniec Polan, a zamyka, ponownie Sandro, który otrzymuje gratulacje od dyrektora festiwalu.   

W 2016 roku, Zespół Polan promował Jesse Wilms na stanowisko dyrektora artystycznego.  Jesse jest pierwszym dyrektorem artystycznym wyszkolonym w grupie od najmłodszych lat. Przeszła wszystkie poziomy grup tanecznych aż do tej najważniejszej pozycji, dyrektora artystycznego. Chociaż Jesse faktycznie rozpoczęła swoją karierę taneczną w wieku trzech lat została zarejestrowana w programie Gaiczek kilka lat później:

 Jesse zaczęła tańczyć w polskiej grupie Gaiczek, gdy miała 6 lat pod kierunkiem siostry Alojzy, założycielki Polskiego Stowarzyszenia Pieśni i Tańca Polanie. W wieku lat 12, przeszła do starszej grupy tanecznej Krakusy, która uczestniczyła w Iwoniczu Zdroju, w 7 th Polonijnym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych.

Z czasem, Jesse przeszła do najstarszej grupy Polan, gdzie pokazała swoją pasję i zaangażowanie na próbach i występach. Była liderem w Polanach, a w 2016 roku, widząc w niej potencjał, Rada Dyrektorów Zespołu zaproponowała jej objęcie stanowiska dyrektora artystycznego. Jesse wniosła swój własny, twórczy talent do Polan. Jest ona także przykładem dyrektora artystycznego wykreowanego przez zespół Polan, który skupiał się na dążeniu do doskonałości w tańcu ludowym i narodowym Polski, w ciągu całej swojej 40-letniej działalności. Jesse miała możliwość tańczyć pod kierunkiem znakomitych dyrektorów artystycznych, którzy kierowali grupą przed nią, wprowadzili wysoki standard w Polanach i pomogli jej wypracować własny styl pracy z zespołem.

Zarząd Polan zobowiązał się do umożliwienia Jesse dalszego kształcenia w tańcu i choreografii,  aby stała się dyrektorem artystycznym światowej klasy. Jesse otrzymała w nagrodę wyjazd na zaawansowany program tańca w Polsce, by mogła pogłębić swoją wiedzę z choreografii. 

Film z występu zespołu Polan z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w Calgary, pokazuje Jesse jako doskonałą tancerkę oraz choreografa, który doprowadza do wzrostu popularności Polan poprzez udział w tym pokazie. Chociaż warunki taneczne były dalekie od ideału; występ był znakomity! Polanie potrafili ożywić publiczność swoją energią, muzyką i tańcem, co zdecydowanie widać na filmie. Było to wyjątkowe wydarzenie, a grupa została nagrodzona spotkaniem z  Burmistrzem  Calgary Naheed Nenshi na zakończenie spektaklu!  

 

Obchody 40-lecia

Obecnie, Polski Zespół Pieśni i Tańca Polanie przygotowuje się do nadchodzącego jubileuszu 40-lecia istnienia grupy. Mario Maślaniec, wybitny choreograf Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk  Śląsk,  światowy lider wśród zespołów tańca polskiego , został specjalnie zaproszony przez Zarząd Polan, aby pomóc w przygotowaniu grupy tanecznej to tej wielkiej uroczystości. Śląsk koncertował na arenie międzynarodowej, otrzymał entuzjastyczne recenzje i wiele prestiżowych nagród na całym świecie. W rzeczywistości, Prezydent Stanów Zjednoczonych i rosyjski Minister Kultury są jednymi z wielu, którzy formalnie uznali  Śląsk.  Grupa Polan jest zaszczycona tym, że może pracować pod kierownictwem artystycznym Mario, który obecnie współpracuje z Jesse Wilms  w ramach przygotowań do  Gali 40-lecia zespołu Polanie.

W tym szczególnym czasie przygotowań, Polanie pracują bardzo solidnie nad podniesieniem poziomu tańca i śpiewu, a także z wielką radością ogłaszają, że Krzysztof Jabłoński, jeden z wybitnych na świecie polskich pianistów  pojawi się również na scenie na koncercie Galowym:  

Krzysztof Jabłoński jest laureatem Konkursu Pianistycznego im F. Chopina w Warszawie w 1985 roku, a także szeregu czołowych nagród na międzynarodowych konkursach pianistycznych w Mediolanie, Palm Beach, Monza, Dublinie, Nowym Jorku, Calgary. Otrzymał także Złoty Medal A. Rubinsteina Mistrz na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Tel Awiwie.

Piąty maja, zapisz w kalendarzu datę koncertu Galowego Polan.  Gwiazdą wieczoru będą nasi tancerze i ich goście, a wśród nich wybitny pianista, Krzysztof Jabłoński. Gala będzie występem światowej klasy.  Nie przegap okazji wzięcia udziału w wyjątkowym wieczorze świętowania polskiej kultury i tradycji w Calgary, w Albercie, w Kanadzie.

Wizja Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca Polanie

W organizacji Polan zachodzą obecnie istotne zmiany i rozwój w nowych kierunkach.  Zarząd Polan tymi zmianami efektywnie kieruje, mając jednocześnie na uwadze cel organizacji jako jej fundament.

Nowa wizja Polan przyjęta przez Radę Dyrektorów rok temu mówi:

Mając na uwadze misję Polan; naszą wizją jest wierność tradycji i rozwijanie polskiego tańca oraz wielokulturowości Kanady poprzez pokazy naszego zespołu pieśni i tańca na arenie międzynarodowej i możliwość podzielenia się naszą kulturą i pasją do tańca ze światem.

Aby tę wizję zrealizować, było niezwykle istotne opracowanie skutecznej obecności w Internecie za pośrednictwem strony internetowej Polanie.ca i platformy mediów socjalnych.  Organizacja Polan, w ciągu ostatniego roku, podjęła ważny krok w tym kierunku poprzez stworzenie nowej strony Polan z integracją aktywnej platformy medialnej, obejmującej Facebook, Vimeo, Twitter i Instagram, gdzie aktualnie liczba śledzących wynosi prawie 2,000.

Wraz z opracowaniem, w trzech językach i z optymalną techniką wyszukiwania, nowej strony internetowej grupy, Polski Zespół Pieśni i Tańca Polanie ma możliwość wyjścia do szerokiej publiczności w skali globalnej, a w szczególności, jest obecny na Internecie dla użytkowników w Polsce. Polanie są naprawdę bliscy realizacji swojej wizji!

Siostro Alojzo (Krystyno Cichowicz) -  Zobacz, co stworzyliśmy, w tej małej Polskiej Parafii w Calgary, w Albercie, w Kanadzie, czterdzieści lat temu ...

 

Polanie Polish Song & Dance Association, 3015 15 St NE Calgary, AB, Calgary, AB T2E 7L8, Calgary T2E 7L8, Kanada

Copyright 2017 Polanie Polish Song & Dance Association - All Rights Reserved

Designed and Powered by BoostMyBiz Inc