Follow us

Facebooktwittervimeoinstagram

Polski Zespół Pieśni i Tańca Polanie

Polski Zespół Tańca Ludowego

Polanie to Polski Zespół Pieśni i Tańca z Calgary, w prowincji Alberta, w Kanadzie, który w bieżącym roku obchodzi swój jubileusz czterdziestolecia. Zespół Polan koncentruje się na rozwoju młodzieży, w duchu przynależności do społeczności polskiej, lokalnej parafii i wielkiej społeczności kanadyjskiej. Aby poznać Polan, należy skupić się na trzech zasadniczych filarach organizacji. Są to: wielokulturowość społeczeństwa kanadyjskiego, dążenie do doskonałości w tańcu i duma z polskiego dziedzictwa.

Dumna Historia

Choć Dominik Barcz jest uznawany za pierwszego Polaka, który wyemigrował do Kanady, w 1752 roku,  to dopiero w połowie XIX wieku Polacy zaczęli masowo emigrować do Kanady. Większość z tych wczesnych emigrantów pochodziła z Kaszubów północnej Polski i osiedlała się w  prowincjach: Ontario i Quebec.

To najwcześniejsze osiedlanie się Polaków w Albercie  miało miejsce w 1895 roku i większość osiedlających się stanowili górnicy z południowej Polski, którzy osiedlali się w Banff  i w okolicach Canmore. Wierni swojemu dziedzictwu, ci polscy górnicy byli pierwszymi, którzy ustanowili  polskie społeczeństwo w 1916 roku, a następnie w 1927 roku zbudowali pierwszy Polski Dom. Było to niezwykle istotne wydarzenie w życiu polskich emigrantów, ponieważ stało się miejscem spotkań Polakow na uroczystościach kulturalnych. W rezultacie,  polskie hale stały się sercem polskiej dumy w propagowaniu i rozwijaniu polskiej kultury i tradycji w całej Kanadzie.

Polski Zespół Pieśni i Tańca Polanie,  w Calgary jest w istocie odbiciem dumnego dziedzictwa polskości.  Jest on odzwierciedleniem zarówno pierwszych polskich korzeni w Kanadzie jak również  społeczeństw europejskich przesiąkniętych bogatymi tradycjami kultury opartymi na setkach lat ewolucji.  To właśnie wierność polskim korzeniom  i duma z polskiego dziedzictwa są podstawowym fundamentem, na którym zostało stworzone Stowarzyszenie nie dochodowe: Polski Zespół Pieśni i Tańca Polanie.

Doskonałość w Tańcu Polskim

Nadrzędną ideą działania Zespołu Polan jest wieloletnie dążenie do perfekcji w wykonaniu polskich tańców ludowych i narodowych. Idea ta jest przewodnim celem Stowarzyszenia i stanowi sedno jego misji:

Celem Polan jest przedstawianie i promowanie bogatego dziedzictwa i tradycji polskiego folkloru oraz tańców narodowych, utrzymanie wysokiego poziomu technicznego i artystycznego, w celu wzbogacenia i wspierania rozwoju artystycznego młodzieży i bawienia publiczności dynamiczną interpretacją polskich tańców ludowych i narodowych.

Dążenie do doskonałości w tradycyjnym tańcu polskim było hasłem przewodnim Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca Polanie przez czterdzieści lat jego istnienia. Jest to wspólny cel, który łączy wszystkich członków organizacji i jest realizowany w sercu lokalnej Polonii.

Wielokulturowość

Kanada postrzegana jest jako wzorcowy kraj wielokulturowości. Pod wieloma względami jest to istota tego, kim jesteśmy jako naród. Kraj ten wniósł duży udział w proces tworzenia wielokulturowości, ponieważ jest i był państwem wielokulturowym. Przeważająca większość Kanadyjczyków to potomkowie emigrantów, a polityka emigracyjna miała duży wpływ na rozwój narodu kanadyjskiego. W rzeczywistości,  Kanada była pierwszym krajem na świecie, który oficjalnie przyjął wielokulturowość.

Polanie welcomes all comments and feedback and would Love to hear from you.

Your message is confidential and will be emailed direct to the President of Polanie who will respond promptly.

 

Proszę wpisać imię.
Proszę wpisać temat.
Proszę wpisać treść wiadomości.
Polanie Polish Song & Dance Association, 3015 15 St NE Calgary, AB, Calgary, AB T2E 7L8, Calgary T2E 7L8, Kanada

Copyright 2017 Polanie Polish Song & Dance Association - All Rights Reserved

Designed and Powered by BoostMyBiz Inc